ЕСЕН - 2008

Футболист

отбор

голове

Кръстю Иванов

Шумен

10

Цветослав Банков

Плевен

10

Александър Иванов

София

8

Цветомир Радославов

Шумен

8

Митко Димитров

Пловдив

6

Иван Захариев

Стара Загора

4

Лозен Георгиев

Шумен

4

Станимир Кърпачев

София

3

Лечо Лечов

Шумен

3

Драган Тодоров

София

3

Ангел Захаров

Стара Загора

2

Емил Илиев

Плевен

2

Павлин Каменов

Плевен

2

Детелин Славов

София

2

Тр. Корчев

София

1

Изет Хасенов

Ямбол

1

Асен Асенов

Ямбол

1

Селендин Реджбов

Плевен

1

Йосиф Петков

Стара Загора

1

Георги Георгиев

Ямбол

1

Емануел Колев

Плевен

1

Петър Димитров

Пловдив

1

Исмайл Исмайлов

Шумен

1

Красимир Стефанов

София

1

Генади Михайлов

Шумен

1

Петър Иванов

София

1

 
   

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - ФУТБОЛЕН СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ